۱۶
مهر

صفحه فرود یا Landing Page چیست و چه کاربردی دارد؟

لندینگ پیج یا صفحه فرود یکی از مهمترین صفحات سایت است که دروازه ورود بازدیدکننده به سایت شما می باشد. هدف از فرود بازدیدکننده به صفحات لندینگ پیج میتواند...

ادامه مطلب