نوشته‌ها

چند نمونه از اشتباهات در بهینه سازی سایت که باید از آن ها اجتناب کنید

گاهی مدیران سایت ها میخواهند به سرعت در گوگل رتبه بهتری کسب کنند و به همین دلیل در بهینه سازی سایت خود دچار اشتباهاتی می شوند که از دید گوگل پنهان نیست و ممکن است سایت آن ها توسط گوگل جریمه شود. در این مقاله چند نمونه از اشتباهات رایجی که ممک…